รับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
ปิดรับสมัครนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 (เต็มจำนวน)

ตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย(2 ปีขึ้นไป – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08:30- 16:00 น.
ติดต่อสอบถาม โทร 0-2876-8046

Line : @gabrielupatham

Facebook : ร.ร.คาเบรียลอุปถัมภ์ ฝ่ายการศึกษาฯ