ติดต่อเรา

โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์
198 หมู่ 11 ซอยสุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร 0-2876-8046, Fax 0-2468-0710