Monthly Archive: March 2019

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย(2 ปีขึ้นไป) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:30- 16:00 น. ติดต่อสอบถาม โทร 0-2876-8046 Line : @gabrielupatham Facebook : ร.ร.คาเบรียลอุปถัมภ์ ฝ่ายการศึกษาฯ